Användarnamn
Lösenord
 
 
Hem Om oss Nyheter Rapporter L�nkarIn English

Välkommen !

 

 

Hemovigilans (blodövervakning) definieras i Handbok för blodcentraler som standardiserad insamling och bedömning av information om avvikelser vid insamling, testning, framställning, lagring och distribution av blod och blodkomponenter samt ogynnsamma och oväntade effekter av utförd blodtransfusion.

 

Hemovigilans skall förbättra kvalitet och säkerhet inom transfusionsmedicinen. För att få hela den transfusions-medicinska verksamheten kvalitetssäkrad, krävs ett brett blodövervakningssystem – omfattande hela kedjan

”från ven till ven” – som skall vara ett komplement till befintliga avvikelserapporteringssystem.

 

BIS och övriga nationella hemovigilanssystem står för en bredare hemovigilans än EU-direktiv och Socialstyrelsen kräver. Erfarenheter från tidigare etablerade utländska hemovigilanssystem visar att ett bra blodövervaknings-system bör vara utformad enligt följande:

  • inte vara bestraffande
  • vara konfidentiellt
  • vara oberoende
  • ha experter som bedömer avvikelserna
  • vara systemorienterat, dvs inriktat på ändringar i system
  • visa ansvar, dvs utfärda rekommendationer när så är behövligt
  • vara enkelt att rapportera till

Svensk Förening för Transfusionsmedicin inrättade i september 2002 en arbetsgrupp för hemovigilans. Gruppen består av en specialistläkare i transfusionsmedicin från varje regionblodcentral. Under andra halvåret 2003 påbörjades provdrift och sedan 2004 är systemet i drift. Medverkan i BIS är frivilligt, Svensk Förening för Transfusionsmedicin är ingen myndighet.

 

 

29.jpg